Άρθρο του Βασίλη Σιμιτζή για το φαινόμενο του Πληθωρισμού στην Ελλάδα σήμερα.

Oι μεγαλύτερες επιπτώσεις που επέφερε η πανδημία στην ελληνική οικονομία σε επίπεδο μακροοικονομίας ήταν τα δημοσιονομικά και πρωτογενή ελλείμματα.

Η ανάπτυξη για το 2021 που ίσως ξεπεράσει το 9% και η ανάπτυξη για το 2022 που προβλέπεται να υπάρξει, θα ”αναπληρώσει” την ζημιά των εν λόγω επιπτώσεων.

Αυτή την ώρα, εκείνο που φέρνει μεγάλη ανησυχία και προβληματίζει εντόνως για τις οικονομίες των χωρών είναι το παγκόσμιο φαινόμενο του πληθωρισμού που αφορά τις αγορές των αγαθών, των υπηρεσιών, των ακινήτων και το πεδίο του χρηματιστηρίου.

Τα σοβαρότερα προβλήματα που μέχρι στιγμής έχουν δημιουργηθεί στην χώρα μας, από την κατάσταση αυτή, είναι η ακρίβεια (Δείκτης Τιμών Καταναλωτή) και το αυξημένο κόστος δανεισμού για την χώρα. Το κομμάτι της αντιμετώπισης του πληθωριστικού φαινομένου και γενικώς όλων των οικονομικών συνεπειών που φέρνει η πανδημία αφορά προβλήματα που σίγουρα θα συνεχίσουν να υπάρχουν και να ταλαιπωρούν για αρκετό καιρό την ελληνική οικονομία και συνολικότερα την οικονομική δραστηριότητα της χώρας (να τονίσω πως κατά το μεγαλύτερο ”μέρος” του σημερινού πληθωρισμού στην Ελλάδα, ο πληθωρισμός είναι εισαγόμενος). Η εξέλιξη του πληθωρισμού και της πανδημίας δημιουργεί συνεχώς νέα δεδομένα, νέες ανάγκες και ένα περιβάλλον αστάθειας.

Σε ένα κράτος, ζητήματα μακροοικονομίας αλλά και δομικού χαρακτήρα, όπως είναι το επίπεδο του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, το επίπεδο της παραγωγικότητας το επίπεδο της απασχόλησης, το κατά κεφαλήν εισόδημα κ.α, όπου είναι παράγοντες που συσχετίζονται μεταξύ τους στο φαινόμενο του πληθωρισμού, χρειάζεται να βρίσκονται σε όσο καλύτερη κατάσταση ώστε σαν παράγοντες να είναι σε θέση να βοηθούν στην αντιμετώπιση του φαινομένου ή και σε κάποιο ενδεχόμενο σχέδιο οικονομικής πολιτικής για την αντιμετώπιση(ως αντανακλαστικά). .

Στην χρονική περίοδο που βρισκόμαστε ένα πολύ σημαντικό και ενθαρρυντικό κομμάτι για την πορεία της ελληνικής οικονομίας είναι η απορρόφηση κονδυλίων από χρηματοδοτικές πηγές της Ε.Ε όπως είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα πρόγραμμα που παρέχει άμεση και υψηλή χρηματοδότηση. Επίσης, υπάρχουν και άλλες συνθήκες που ευνοούν και λειτουργούν υποβοηθητικά  στην υλοποίηση του σχεδιασμού της (στήριξη ελληνικών τραπεζών από την Ε.Ε, χαλαρότητα μεταξύ Ελλάδας και Ε.Ε στα δημόσια οικονομικά όσων αφορά στόχους που είχαν οριστεί από τις δυο πλευρές) κ.α .

Η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου φαινομένου, ως ένα ζήτημα που σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό γίνεται να διαχειριστεί κεντρικότερα όπως π.χ από κάποια χάραξη νομισματικής πολιτικής της Ε.Ε, θεωρείτε μια δύσκολη περίπτωση.

Βασίλης Σιμιτζής Δημοτικός Σύμβουλος Διρφύων-Μεσσαπίων