Ποια/ος;

Ποιά/ος Δημοτικός/η Σύμβουλος αποχωρεί ,στο τέλος της θητείας της /του από τον Δήμο της /του και τον συνδυασμό της/του ,για να ενταχθεί στον συνδυασμό υποψήφιου Περιφερειάρχη? Θα ”σκάσει βόμβα” σύντομα!!!