ΣΔΟΕ: Πλήθος παραβάσεων από αγροτικούς συνεταιρισμούς, βιομηχανίες και ξενοδοχεία!

Σειρά παραβάσεων εντόπισαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες του ΣΔΟΕ στο πλαίσιο των ελέγχων που πραγματοποιούν, αποκαλύπτοντας σημαντικά ποσά φοροδιαφυγής. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι πιάστηκαν στη τσιμπίδα του ΣΔΟΕ αγροτικοί συνεταιρισμοί, βιομηχανίες, ξενοδοχεία, καθώς και εννέα επιχειρήσεις «μαϊμού».Στο πλαίσιο της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ, οι ελεγκτές της Υπηρεσίας έχουν εντείνει τις προσπάθειές τους για τη διεξαγωγή ελέγχων όσον αφορά την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ, την αντιμετώπιση της απάτης στον τομέα του ΦΠΑ, την καταπολέμηση του εμπορίου απομιμητικών, καθώς επίσης και για την εφαρμογή και τήρηση της κείμενης εργατικής νομοθεσίας.Ενδεικτικά, παραθέτουμε τις σημαντικότερες περιπτώσεις ελέγχων κατά την διάρκεια των δύο τελευταίων μηνών και τα αποτελέσματά τους:Ι. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΔΟΕ ΑΤΤΙΚΗΣΑ. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΠΑΔιενεργήθηκε έλεγχος σε εννέα νομικά πρόσωπα, για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις μη πραγματικής λειτουργίας, και διαπιστώθηκε ότι πραγματοποίησαν εξαγωγές με απαλλαγή του ΦΠΑ, κυρίως προς την Ιταλία. Στην τριετία 2016-2018 εξέδωσαν πλήθος φορολογικών παραστατικών προς ανύπαρκτες ιταλικές οντότητες («Εξαφανισμένοι Έμποροι» – Missing Traders), συνολικής αξίας άνω των 32.000.000 ευρώ, με τον αναλογούντα ΦΠΑ να ξεπερνά τα 7.000.000 ευρώ.Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥΗ Υπηρεσία προέβη σε διενέργεια ελέγχων σε εννέα επιχειρήσεις, οι οποίες είχαν αναπτύξει παράνομη δράση διακίνησης εμπορευμάτων στην αγορά, τα οποία είτε ήταν πειρατικά, είτε συνιστούσαν παράνομη παραποίηση ή απομίμηση. Το εμπόριο αυτών των προϊόντων διεξαγόταν κυρίως εξ αποστάσεως, μέσω ιστοσελίδων. Κατά τη διάρκεια αυτών των ελέγχων, κατασχέθηκε μεγάλο πλήθος απομιμητικών προϊόντων.Κατόπιν ενδελεχούς έρευνας που ακολούθησε, με διασταυρώσεις φορολογικών στοιχείων και με τη συνολική αξιοποίηση του συλλεγέντος υλικού, διαπιστώθηκε η ύπαρξη και δράση κυκλώματος φυσικών προσώπων, που συνέστησαν εικονικές επιχειρήσεις στο όνομα αλλοδαπών οντοτήτων, με σκοπό την απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους ανερχόμενου στο ποσό των 3.169.548 ευρώ, σχετιζόμενο με πλαστογραφία, απάτη, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, και παραβίαση του νόμου περί σημάτων, καθώς και με πράξεις φοροδιαφυγής για συνολικό ποσό ΦΠΑ 1.395.265 ευρώ. Για τα ανωτέρω αδικήματα σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των εμπλεκόμενων προσώπων, η οποία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών.Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝΣτο πλαίσιο ελέγχων που διενήργησε η Υπηρεσία σε επιχειρήσεις, σχετικά με την τήρηση των όρων εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς:1. Βιομηχανική Επιχείρηση καταστρατήγησε τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου, λαμβάνοντας φορολογικά στοιχεία μεγάλης αξίας από εικονικές επιχειρήσεις. Συντάχθηκαν και απεστάλησαν πληροφοριακά δελτία προς τις αντίστοιχες φορολογικές υπηρεσίες, για εικονικές συναλλαγές της ελεγχόμενης με δύο αντισυμβαλλόμενες επιχειρήσεις, για ποσά συναλλαγών συνολικής αξίας 22.400.000 ευρώ.2. Τρεις ξενοδοχειακές μονάδες στο Νότιο Αιγαίο καταστρατήγησαν τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Συντάχθηκαν εκθέσεις ελέγχου προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για ποσά συνολικού ύψους 5.800.000 ευρώ.3. Αγροτικός Συνεταιρισμός στην περιοχή της Μεσσηνίας καταστρατήγησε τις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004. Συντάχθηκε έκθεση ελέγχου προς την αρμόδια Υπηρεσία για ποσά συνολικού ύψους 598.000 ευρώ.Δ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ1. Αξιοποιώντας πληροφορίες και πραγματοποιώντας έλεγχο για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας σε συγκρότημα γραφείων στην Καλλιθέα, όπου είχαν την έδρα τους ελληνικές και αλλοδαπές επιχειρήσεις, διαπιστώθηκε η παράνομη λειτουργία μιας αλλοδαπής επιχείρησης.Ειδικότερα, η αλλοδαπή επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «παροχή υπηρεσιών πληροφορικής», χρησιμοποιούσε γραφείο στην Καλλιθέα στο οποίο απασχολούσε Έλληνες εργαζόμενους από το 2018. Οι εργαζόμενοι δεν είχαν δηλωθεί στην Επιθεώρηση Εργασίας, ενώ η επιχείρηση δεν είχε δηλωθεί στο φορολογικό μητρώο και λειτουργούσε χωρίς ΑΦΜ.Ο χώρος δραστηριοποίησης της επιχείρησης, είχε αρχικά μισθωθεί από άλλο νομικό πρόσωπο, και συγκεκριμένα από μια Τράπεζα που είχε την έδρα της στο εξωτερικό. Στη συνέχεια, η Τράπεζα παραχώρησε τον χώρο στην ελεγχόμενη αλλοδαπή επιχείρηση πληροφορικής, για να υποστηρίζει απομακρυσμένα το δίκτυο της εν λόγω Τράπεζας. Καμία από τις δύο επιχειρήσεις δεν είχε υποβάλει δήλωση εργασιών στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν οι ελληνικές Αρχές τη δραστηριοποίησή τους εντός της χώρας. Έτσι, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις απέφευγαν οποιονδήποτε έλεγχο σχετικό με τη φορολογική, την εργατική ή άλλη νομοθεσία. Υπολογίζεται ότι από τα τέλη του 2018 έως τα μέσα του 2021, η επιχείρηση πληροφορικής πραγματοποίησε κύκλο εργασιών εντός Ελλάδας άνω των 260.000 ευρώ.Συντάχθηκαν εκθέσεις ελέγχου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να εκδοθεί αυτεπάγγελτα ελληνικός ΑΦΜ για τις δύο αλλοδαπές εταιρείες, έτσι ώστε να επιβληθούν τα αναλογούντα πρόστιμα, να καταλογιστούν οι διαφεύγοντες φόροι, καθώς επίσης και να βεβαιωθούν οι ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης, για την παράτυπη δραστηριοποίηση της αλλοδαπής τράπεζας, κοινοποιήθηκε ο έλεγχος και στην Τράπεζα της Ελλάδος.2. Σε ελέγχους που διενεργήθηκαν σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, εντοπίστηκαν τέσσερις επιχειρήσεις εστίασης και ένα νυχτερινό κέντρο, που απασχολούσαν ανασφάλιστο προσωπικό και προσωπικό εκτός ωραρίου εργασίας. Συντάχθηκαν και εστάλησαν οι εκθέσεις ελέγχου στις αρμόδιες υπηρεσίες για τον καταλογισμό των σχετικών προστίμων.ΙΙ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΔΟΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΑ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝΣτο πλαίσιο ελέγχων που διενήργησε η Υπηρεσία σε επιχειρήσεις, σχετικά με την τήρηση των όρων εφαρμογής του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004 και τη λήψη επιδοτήσεων & επιχορηγήσεων, διαπιστώθηκαν οι ακόλουθες περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς:1. Σε έλεγχο βιομηχανικής μονάδας στην Κεντρική Μακεδονία, η οποία είχε λάβει επιδότηση ύψους 458.248 ευρώ, διαπιστώθηκαν παρατυπίες στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, για τις οποίες υπολογίζονται πρόστιμα ύψους 352.990 ευρώ.2. Σε έλεγχο βιομηχανικής μονάδας στην Ήπειρο, η οποία είχε λάβει επιδότηση ύψους 967.839 ευρώ, διαπιστώθηκαν παρατυπίες στην κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, για τις οποίες υπολογίζονται πρόστιμα ύψους 514.466 ευρώ.3. Σε έλεγχο βιομηχανικής μονάδας στη Δυτική Μακεδονία, η οποία είχε λάβει επιδότηση, διαπιστώθηκε χρήση ακυρωμένων και πλαστών τραπεζικών παραστατικών για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης και μη συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας για το προβλεπόμενο από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 χρονικό διάστημα. Επιβλήθηκαν οι προβλεπόμενες κυρώσεις και συντάχθηκε έκθεση ελέγχου προς την αρμόδια Υπηρεσία για ποσά συνολικού ύψους 1.645.000 ευρώ.4. Σε έλεγχο ξενοδοχειακής μονάδας στη Θράκη, η οποία είχε λάβει επιδότηση, διαπιστώθηκε μη συνέχιση της λειτουργίας της μονάδας για το προβλεπόμενο από τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004 χρονικό διάστημα. Συντάχθηκαν εκθέσεις ελέγχου προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για ποσά συνολικού ύψους 214.691,35 ευρώ.5. Σε έλεγχο εταιρείας παραγωγής προϊόντων διατροφής για τη λήψη επιχορήγησης, στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ για παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με μελέτη Ελληνικού Πανεπιστημίου, διαπιστώθηκε ότι με ευθύνη της εταιρείας το έργο δεν υλοποιήθηκε, με συνέπεια την ανάκτηση της ληφθείσας προκαταβολής της επιχορήγησης, ύψους 175.000 ευρώ.Β. ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ1. Μετά από έλεγχο για νομιμοποίηση εσόδων με βασικό αδίκημα φοροδιαφυγής σε δύο επιτηδευματίες, διαπιστώθηκε προσαύξηση περιουσίας συνολικού ύψους 1.497.783 ευρώ και 4.483.341 ευρώ αντίστοιχα, κατά τα έτη 2008-2017. Το προσδοκώμενο όφελος από φόρους υπολογίζεται σε 1.973.771 ευρώ.2. Από έλεγχο περιουσιακής κατάστασης φυσικού προσώπου, διαπιστώθηκε η απόκρυψη εισοδημάτων ύψους 293.809 ευρώ κατά τα έτη 2016-2019. Συντάχθηκε πληροφοριακή έκθεση προς την αρμόδια ΔΟΥ με εκτιμώμενα έσοδα από φόρους 96.956,92 ευρώ.Γ. ΕΛΕΓΧΟΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΑΠΟΜΙΜΗΤΙΚΩΝΣε έλεγχο που πραγματοποίησε η Υπηρεσία σε επιχείρηση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 3.679 προϊόντα (αρώματα, κρέμες κλπ), τα οποία αποτελούσαν απομίμηση/παραποίηση επώνυμων Δικαιούχων Σημάτων Εταιρειών.Οι υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, θα συνεχίσουν με μεγαλύτερη ένταση και αποφασιστικότητα τη μάχη τους για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων του ελληνικού Δημοσίου και της ΕΕ, καθώς επίσης και για την εφαρμογή και τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία καταναλωτών, επιχειρήσεων και εργαζομένων.