Νέα σιδηροδρομική γραμμή μήκους 555 μέτρων

Ένα έργο που συζητιέται εδώ και πολλά χρόνια, από τότε που η εταιρεία εγκαταστάθηκε στην περιοχή, αναμένεται να υλοποιηθεί μέσα στο επόμενο διάστημα.Πρόκειται για τη λειτουργική σύνδεση των εγκαταστάσεων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ στα Οινόφυτα με το Σιδηροδρομικό Σταθμό Οινόης και το Σιδηροδρομικό Δίκτυο του ΟΣΕ.

Ήδη έχει κατατεθεί η σχετική μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η οποία προβλέπει την κατασκευή μίας νέας σιδηροδρομικής γραμμής μήκους 555 μέτρων η οποία θα εκκινεί από την υφιστάμενη γραμμή της παλαιάς σύνδεσης και θα εισέρχεται εντός των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της βιομηχανίας.

Η νέα αυτή γραμμή θα συναρμόζει με μελλοντικό προς διαμόρφωση σιδηροδρομικό δίκτυο και σταθμό φορτοεκφόρτωσης εντός του χώρου των εγκαταστάσεων της εταιρείας και θα εξυπηρετεί τη σύνδεση του με το σιδηροδρομικό δίκτυο του ΟΣΕ.Το εσωτερικό σιδηροδρομικό δίκτυο της βιομηχανίας που προβλέπεται στο σχεδιασμό θα περιέχει σιδηροδρομικές γραμμές που θα σχηματίσουν ένα δίκτυο μεταφοράς από τις εγκαταστάσεις παραγωγής προς το Σταθμό Φορτοεκφόρτωσης, εντός της βιομηχανίας.

Στην μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προτείνεται προς αδειοδότηση μόνο το αρχικό τμήμα μήκους 240μ της σιδηροδορομική γραμμής που χαρακτηρίζεται ως Γραμμή Σύνδεσης μαζί με την ισόπεδη φυλασσόμενη διάβαση που προβλέπεται στην υφιστάμενη δημοτική οδό Οινόης – Οινοφύτων και αποτελεί σύνοδό έργο της γραμμής. Το εσωτερικό δίκτυο της εταιρείας μαζί με το σταθμό Φορτοεκφόρτωσης θα προταθούν προς αδειοδότηση στο μέλλον, στο πλαίσιο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων τροποποίησης των όρων λειτουργίας του εργοστασίου.Το έργο βρίσκεται δίπλα στη Σιδηροδρομική Γραμμή Αθηνών – Θεσσαλονίκης, μεταξύ των ΣΣ Οινοφύτων και Οινόης, στο αριστερό τμήμα του Αυτοκινητοδρόμου Αθηνών – Θεσσαλονίκης (ΠΑΘΕ).Φορέας του έργου είναι ο ΟΣΕ και η υλοποίηση του θα γίνει από την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ.Η αναγκαιότητα του έργου

Η αναγκαιότητα του έργου προέκυψε από την υλοποιούμενη ήδη διαδικασία αύξησης της παραγωγικής συνατότητας της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ από 280.000 τόνους τελικού προϊόντος ετησίως σε 500.000 τόνους η οποία θα διπλασιάσει παράλληλα και τις μεταφορικές της ανάγκες.Σήμερα οι εμπορευματικές μεταφορές της εταιρείας, πρώτων υλών και τελικών προϊόντων, διεξάγονται μέσω οδικής μεταφοράς σε μεγάλο βαθμό βαρέων φορτηγών οχημάτων. Με την προτεινόμενη προς αδειοδότηση σιδηροδρομική σύνδεση επιδιώκεται η αντικατάσταση της οδικής μεταφοράς με σιδηροδρομική, επιτυγχάνοντας μείωση του κόστους με σημαντική μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και παράλληλη εκμετάλλευση των γενικότερων ωφελημάτων της μετακίνησης εμπορευμάτων με τον σιδηρόδρομο, που εξασφαλίζουν ασφάλεια μεταφοράς, αξιοποίησης πλέον φιλικών οικολογικών μέσων, αποσυμφόρηση του οδικού δίκτυο και δυνατότητες περαιτέρω περιφερειακής ανάπτυξης.Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σκοπεύει να χρησιμοποιήσει βαγόνια για την μεταφορά τελικών προϊόντων από και προς την Οινόη για το λιμάνι του Πειραιά και την Κεντρική Ευρώπη.Το εκτιμώμενο τονάζ που θα διακινηθεί ανέρχεται σε 150.000 τόνους ετησίως ήτοι περίπου 200 πλήρεις συρμοί.

Σήμερα η εμπορευματική κίνηση της εταιρείας (εισαγωγές πρώτων υλών, εξαγωγές εμπορευμάτων) διεξάγεται μέσω οδικής μεταφοράς. Συγκεκριμένα η εταιρεία παραλαμβάνει ετησίως στο λιμάνι της Χαλκίδας 140.000 περίπου τόνους πρώτης ύλης (που αντιστοιχούν σε 3.500 βαγόνια) και διακινεί ετήσια 200.000 χιλιάδες τόνους τελικού προϊόντος προ τα λιμάνια της Πάτρας, του Πειραιά και προς τη Θεσσαλονίκη για να μεταφορτωθούν σε τρένο ή και σε πλοίο.Όλες αυτές οι μεταφορές γίνονται μέχρι σήμερα μόνο με φορτηγά αυτοκίνητα.

stereanews