ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑμεΑ ΑΘΗΝΩΝ

Στα πλαίσια συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου
Διρφύων-Μεσσαπίων με φορείς και υπηρεσίες, σας ενημερώνει για τη
δικτύωση του με τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης ΑμεΑ Αθηνών.

Η σχολή λειτουργεί από το 1990 προσφέροντας προγράμματα κατάρτισης
επαγγελματικής εξειδίκευσης ανέργων ατόμων με αναπηρίες, σε ειδικότητες
που συνάδουν με την ιδιαιτερότητά τους, έτσι ώστε οι απόφοιτοι/ες να
έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν ή να αυτοαπασχοληθούν.

Η φοίτηση διαρκεί δύο σχολικά έτη (1800 ώρες εκπαίδευσης) και είναι
επιδοτούμενη, με ημερήσια αμοιβή ύψους 30€ ανά εκπαιδευόμενο.

Τα προγράμματα της Σχολής απευθύνονται:
1.      Σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω (με βάση την ισχύουσα
γνωμάτευση πρωτοβάθμιας επιτροπής ΙΚΑ ή απόφαση ΚΕΠΑ) ηλικίας 18-58
ετών, ανεξαρτήτως φύλου, θρησκείας, εθνικότητας.
2.      Σε Έλληνες/δες υπηκόους ή ομογενείς, καθώς και αλλοδαπούς/ες που
γεννήθηκαν και διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα, έχουν
ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση στην Ελλάδα ή κατέχουν
πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της ελληνικής τουλάχιστον Β’ επιπέδου.

Οι καταρτιζόμενοι/ες τοποθετούνται στα προγράμματα  κατόπιν επιλογής
τους και ανάλογα με τις δεξιότητες, την πάθηση και τις γραμματικές τους
γνώσεις, ενώ υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησης και του προγράμματος:
Διοικητικό και Οικονομικό Στέλεχος με τηλεκατάρτιση (για αποφοίτους
Λυκείου).

Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατοχή ενεργού δελτίου ανεργίας και η
εγγραφή του κατόχου στο μητρώο Ε.Κ.Ο του Ο.Α.Ε.Δ.

Περισσότερες πληροφορίες για τη Σχολή ΑμεΑ Αθηνών μπορείτε να βρείτε
στους παρακάτω συνδέσμους :
https://sxoli-amea.webnode.gr
http://www.facebook.com/sxoliamea/
https://youtu.be/jfuPSZv4dlY

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να επικοινωνούν για περισσότερες
πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος, με το Κέντρο Κοινότητας στο
τηλέφωνο 2228350243 καθημερινά 08:00-14:30.πλαίσια συνεργασίας του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου