Προσλήψεις στην Εφορία Αρχαιοτήτων Εύβοιας

Την πρόσληψη δύο ΔΕ εργατοτεχνιτών ανακοινώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Ευβοίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών.

Την πρόσληψη δύο ΔΕ εργατοτεχνιτών ανακοινώνει η Εφορία Αρχαιοτήτων Ευβοίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών.«Πρωτότυπη μέθοδος διάγνωσης και ανάδειξης-ανάλυσης σωστικών ανασκαφών (ΜΙS 5052079) για χρονικό διάστημα δυο (2) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού. Αιτήσεις από σήμερα 16/2 έως 20/2/2022», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.