ΕΚΠΑ Ψαχνά .Εντάσσεται το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων.

Στο νέο Μηχανογραφικό, που θα κληθούν να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2022:Το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά, εντάσσεται και στο 2ο Επιστημονικό Πεδίο «Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών», παράλληλα με το 3ο και 4ο όπου ήταν ήδη ενταγμένο.