Πως θα βγουν από την ενεργειακή κρίση νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Ακτινογραφεί την ενεργειακή κρίση, απαντά τις πρέπει να γίνει άμεσα και μακροπρόθεσμα για να αντιμετωπίσει η χώρα μας τις βαριές συνέπειες, σε άρθρο του με τίτλο «η έκρηξη τιμών στο ρεύμα και οι λανθασμένες αποφάσεις, που οδηγούν σε καταστροφή την ελληνική οικονομία», ο Κων/νος Σταματάκης, μηχανικός με μεγάλη γνώση και πείρα της ενεργειακής αγοράς, μέχρι πρότινος ανώτατο στέλεχος της ΔΕΗ.-«Το 2022 θα είναι μια δύσκολη χρονιά για τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι τιμές φυσικού αερίου δεν πρόκειται να μειωθούν, αντίθετα αν η κατάσταση στην Ουκρανία χειροτερεύσει, θα έχουμε ακόμη μεγαλύτερες και ανεξέλεγκτες αυξήσεις», επισημαίνει ο κ Σταματάκης και σημειώνει ότι:«Σε κάθε περίπτωση για να μειωθούν οι τιμές πρέπει να λειτουργήσουν άμεσα οι φθηνές λιγνιτικές μονάδες 2256 MW που πολύ λανθασμένα η διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε να αποσύρει. Να γίνει παράταση του χρόνου λειτουργίας των πέραν του 2023, μέχρι η κατάσταση στις διεθνής αγοράς Φ.Α. ισορροπήσουν. Αυτά είναι τα άμεσα μέτρα». Ταχύτατη εγκατάσταση Α.Π.Ε-«Βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, τονίζει ό ίδιος πρέπει να γίνει μια μεγάλη καμπάνια ταχύτατης εγκατάστασης Α.Π.Ε. και ειδικότερα φωτοβολταϊκών, που η εγκατάσταση τους είναι πιο εύκολη και γρήγορη, η ενίσχυση των ενεργειακών κοινοτήτων, ειδικά σε μικρά ορεινά χωριά από όπου οι κάτοικοι θα λαμβάνουν και ένα μικρό εισόδημα από την λειτουργία τους. Στόχος η όσο το δυνατό ταχύτερη μείωση των τιμών Η.Ε., δεδομένου ότι οι Α.Π.Ε. έχοντας σχεδόν μηδενικό μεταβλητό κόστος παραγωγής, θα μειώσουν με την ταχύτερη ένταξη τους στο Ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα το κόστος παραγωγής και προφανώς θα μειώσουν το κόστος Η.Ε. στους τελικούς καταναλωτές, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις».Ο Κων/νος Σταματάκης, κάνει λόγο στο άρθρο του για «λανθασμένες και βιαστικές αποφάσεις της Διοίκησης της ΔΕΗ, που λειτουργώντας με γνώμονα το βραχυπρόθεσμα και εύκολο κέρδος, ξεχνώντας ότι λειτουργεί ως επιχείρηση που πρέπει να λαμβάνει υπόψη το δημόσιο συμφέρον, οδηγεί τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, την Ελληνική οικονομία συνολικά στην καταστροφή».