Συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας για το Μελισσοκομικό Πρόγραμμα.

Δημοσιεύτηκε στη διαύγεια η σχετική απόφαση του ΥπΑΑΤ.Στη συγκρότηση ομάδας εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος 2021 και του 2022 προχώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Σύμφωνα με την απόφαση, την οποία υπογράφει ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμος Κεδίκογλου, η ομάδα των εμπειρογνωμόνων αποτελείται από:α) Απόστολος Πολύμερος, Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ως Πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Μηλαίο, Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ζωοτροφών και Βοσκήσιμων Γαιών.β) Κωστούλα Νικολάου, Προϊσταμένη κατ’ αναπλήρωση της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ως Τακτικό Μέλος χωρίς αναπληρωτή,γ) Μάριος Τζιτζινάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ως Τακτικό Μέλος χωρίς αναπληρωτή,δ) Δημήτριος Καλογρίδης, υπάλληλος του Τμήματος Μελισσοκομίας, Σηροτροφίας και Λοιπών Ζωικών Οργανισμών της Διεύθυνσης Συστημάτων Εκτροφής Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας, ως Τακτικό Μέλος χωρίς αναπληρωτή,ε) Σωκράτης Περδικάρης, Προϊστάμενος του Τμήματος Παθολογίας Πτηνών, Ζωικών Υδρόβιων Οργανισμών, Μελισσών και Λοιπών Ζώων της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων, της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, ως Τακτικό Μέλος χωρίς αναπληρωτή,στ) Γεωργία Παππά, Προϊσταμένη του Τμήματος Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Τακτικό Μέλος χωρίς αναπληρωτή,ζ) Άννα Κατσάρα, υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Τακτικό Μέλος χωρίς αναπληρωτή,η) Σταυρούλα Γεωργοπούλου, υπάλληλος του Τμήματος Διαχείρισης Data Center, Δικτύων και Βάσεων Δεδομένων της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ως Τακτικό Μέλος χωρίς αναπληρωτή.