Χορήγηση ενισχύσεων de minimis σε κτηνοτρόφους της Εύβοιας που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2021

Ενισχύσεις de minimis ύψους 500.000 ευρώ για τους κτηνοτρόφους των Δήμων Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και Ιστιαίας-Αιδηψού της Π.Ε Εύβοιας που διατηρούσαν ζωική εκμετάλλευση κατά το έτος 2021, υπέγραψε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Γιώργος Γεωργαντάς κατόπιν συνεργασίας με τον ΥφΑΑΤ κ. Σίμο Κεδίκογλου. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) 1408/2013 της Επιτροπής (ΕΕ L 352, 24.12.2013) όπως τροποποιήθηκε με τον Καν. (ΕΕ) υπ’ αρ. 316/2019 (L51/1/22-02- 2019), χορηγούνται οι ενισχύσεις σε δικαιούχους που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2021. Η απόφαση αναμένεται να υπογραφεί και από τον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών κ. Θεοδωρο Σκυλακάκη.ΔικαιούχοιΔικαιούχοι κτηνοτρόφοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας είναι όσοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:1. Διέθεταν για το έτος 2021 ζωική εκμετάλλευση στους Δήμους Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας και ή Ιστιαίας-Αιδηψού της ΠΕ Εύβοιας με τουλάχιστον 20 ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα (άνω του έτους).2. Να έχουν ασφαλίσει το ζωικό τους κεφάλαιο στον ΕΛΓΑ κατά το έτος 2021.3. Να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.4. Οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες δικαιούνται το 50% της ενίσχυσης που λαμβάνουν οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.5. Νοούνται ως άμεσα πληττόμενοι οι κτηνοτρόφοι που έχουν ήδη αιτηθεί στον ΕΛΓΑ αποζημίωση για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου από την πυρκαγιά έως τη δημοσίευση της παρούσας.6. Ως έμμεσα πληττόμενοι θεωρούνται οι κτηνοτρόφοι που δεν έχουν αιτηθεί έως τη δημοσίευση της παρούσας στον ΕΛΓΑ αποζημίωση για την απώλεια ζωικού κεφαλαίου από την πυρκαγιά.Ύψος ενίσχυσης1. Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται ως ακολούθως:α) για τους κτηνοτρόφους που είναι άμεσα πληττόμενοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθορίζεται σε 40 ευρώ/ αίγα ή πρόβατο.β) για τους κτηνοτρόφους που είναι άμεσα πληττόμενοι αλλά δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθορίζεται σε 20 ευρώ/ αίγα ή πρόβατο.γ) για τους κτηνοτρόφους που είναι έμμεσα πληττόμενοι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθορίζεται σε 20 ευρώ/ αίγα ή πρόβατο.δ) για τους κτηνοτρόφους που είναι έμμεσα πληττόμενοι αλλά δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες καθορίζεται σε 10 ευρώ/ αίγα ή πρόβατο.2. Οι δικαιούχοι θα πρέπει να μην έχουν λάβει οι ίδιοι ή επιχείρηση δυνάμενη να λογισθεί ενιαία με αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του Κανονισμού 1408/2013, όπως τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό 316/2019, κατά το τρέχον έτος και τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη ενισχύσεις ήσσονος σημασίας το ύψος των οποίων, συμπεριλαμβανόμενης της χορηγούμενης με την παρούσα, υπερβαίνει το ποσό των 20.000,00 ευρώ.Η δαπάνη που προκύπτει από την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι 500.000 ευρώ.Για την καταβολή των ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα ανοίξει ειδική πλατφόρμα που οι δικαιούχοι θα καταθέσουν αιτήσεις.