Δεν έχει παραπονο!

Πάντως ο Ψαθάς παράπονο δεν πρέπει να έχει από το ΚΚΕ.Μπροστά μπροστά τον έβαλαν στην συναυλία οι σύντροφοι!Ε, βέβαια τόση στήριξη τους έκανε με το συνταχτεί μαζί τους και να υπονομεύσει την πρότση των εργαζομένων να μην τον διασκεδάσουν κιόλας!