Ροβιόλος: Μελέτη για δημιουργία μονάδας Τεχνητού Νεφρού

Με ιδιαίτερη χαρά καταθέσαμε σήμερα υπόψη του διοικητικού συμβουλίου του Νοσοκομείου Καρύστου την μελέτη του Δήμου Καρύστου για την «𝚷𝛒𝛐𝛔𝛉ή𝛋𝛈 𝛐𝛒ό𝞅𝝾𝞄- 𝝻𝝾𝛎ά𝝳𝝰ς 𝛕𝝴𝛘𝛎𝛈𝛕𝛐ύ 𝚴𝛆𝛗𝛒𝛐ύ𝛖́ 𝛔𝛕𝛐 𝚪𝛆𝛎𝛊𝛋ό𝝄́ 𝝢𝝾𝞂𝝾𝝹𝝾𝝻𝝴ί𝝾 𝝟𝝰𝞀ύ𝞂𝞃𝝾𝞄 «𝞓𝞘𝞞𝞙𝞚𝞔𝞘𝞞». Ένα μεγάλο όνειρο ξεκινά την πορεία προς την πραγματοποίηση του !