Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθεσέων με θέμα την απόδοση του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων σε υπερήλικες με πολύ χαμηλά εισοδήματα

Το  Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων δίνεται από τον ΟΠΕΚΑ σε όσους «έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν λαμβάνουν σύνταξη από το εξωτερικό ή οποιαδήποτε ασφαλιστική ή προνοιακή παροχή στην Ελλάδα, μεγαλύτερη των 360 ευρώ».  Το ετήσιο εισόδημα όταν πρόκειται για έγγαμους ορίζεται στα 8640€.  Ταυτόχρονα όμως «Εξαιρούνται επίσης οι ανασφάλιστοι υπερήλικες και αυτοί που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, εφόσον ο/η σύζυγος λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερη από την παροχή».

Με αυτό τον τρόπο δεν είναι δυνατή η παροχή σε ανασφάλιστους υπερήλικες που η σύνταξη του/της συζύγου είναι μεγαλύτερη των 360€ (για παράδειγμα 400€), παρόλο που το οικογενειακό εισόδημα είναι πολύ χαμηλότερο του ορίου των 8640€.  

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει η κυβέρνηση έτσι ώστε να διορθωθεί η παραπάνω αδικία που συντελείται σε βάρος ανασφάλιστων υπερηλίκων με πολύ χαμηλά εισοδήματα.

                                                                                               Οι Βουλευτές

                                                                                       Καραθανασόπουλος Νίκος

                                                                                           Κατσώτης Χρήστος

                                                                       Κομνηνάκα Μαρία

      Λαμπρούλης Γιώργος

 Μαρίνος Γιώργος

             Παπαναστάσης Νίκος

                                                                                           Στολτίδης Λεωνίδας

                                                                                           Συντυχάκης Μανώλης