παράνομη αλιευτική δραστηριότητα

Στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας από στελέχη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας, εντοπίστηκαν απογευματινές ώρες της 22/11/2022 στη θαλάσσια περιοχή ‘’ΓΑΪΔΑΡΟΣ’’ (Μπουρνώντας Ανθηδώνος) Β. Ευβοϊκού κόλπου δυο (02) ερασιτέχνες αλιείς (ένας 62χρονος ημεδαπός και ένας 31χρονος αλλοδαπός) να έχουν αλιεύσει από κοινού δυο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι (2.920) ζώντα άτομα αχινών σε απαγορευμένη χρονική περίοδο και καθ’ υπέρβαση του ημερήσιου ορίου αλιείας του είδους.

Προαναφερθείσα ποσότητα κατασχέθηκε από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας και επαναποντίστηκε στη θάλασσα κατά τα νόμιμα ενώ κινήθηκε η διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων.