Αυξήσεις στις συντάξεις: Ποιοι θα «δουν» αυξήσεις στους λογαριασμούς τους και ποιοι όχι-Αναλυτικά παραδείγματα

Μεσοσταθμική αύξηση περίπου 7,75% θα δουν από το νέο έτος και με την πληρωμή των συντάξεων Φεβρουαρίου, στα τέλη Ιανουαρίου 2023, οι συνταξιούχοι της χώρας.

Η αύξηση διαμορφώθηκε βάσει του προϋπολογισμού και προκύπτει από την  ανάπτυξη για φέτος αλλά και από τον πληθωρισμό.

Η αύξηση αφορά συνολικά σε 2.634.786 συνταξιούχους.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως οι 1.724.713 συνταξιούχοι θα δουν πραγματική αύξηση στους λογαριασμούς τους. Από αυτούς, οι 1.466.000συνταξιούχοι θα λάβουν ολόκληρη την αύξηση. Πρόκειται για συνταξιούχους που είχαν αρνητική ή μηδενική προσωπική διαφορά.

Η αύξηση θα φανεί στις συντάξεις Φεβρουαρίου, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Ιανουαρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αυτή την πληρωμή θα ενσωματώνεται και αναδρομική αύξηση για τον Ιανουάριο, άρα το ποσό που θα λάβουν οι συνταξιούχοι στα τέλη Ιανουαρίου θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα λαμβάνουν στη συνέχεια, όταν και θα εξισορροπηθεί.

Αυτοί που θα έχουν μικρότερες ή και καθόλου αυξήσεις
Η δεύτερη κατηγορία συνταξιούχων είναι αυτοί που θα δουν αύξηση στις συντάξεις τους, αλλά μικρότερη από 7,75%. Αυτοί οι συνταξιούχοι υπολογίζονται σε 259.000.

Οι χαμένοι σε αυτή τη φάση είναι 910.073 συνταξιούχοι που δεν θα δουν αυξήσεις. Πρόκειται για μεσαίες συντάξεις, για τις οποίες υπάρχει μεγάλη προσωπική διαφορά που απορροφά το σύνολο της αύξησης.

Σύμφωνα με το MEGA, υπάρχει «παράθυρο» ώστε να δουν από το 2024 κάποια αύξηση.

Πραγματικά παραδείγματα αύξησης
Κύρια Σύνταξη Μηνιαία Αύξηση

600 € ———46,5 €

700 € ———-54 €

800 € ———-62 €

900 € ———-70 €

1.000 € ———-77,5 €

1.100 € ———-85,3 €

1.200 € ———-93 €

1.300 € ———-101 €

1.400 € ———-108,5 €

1.500 € ———-116 €