Κεντρικό Λιμεναρχείο & “Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος”

Στο πλαίσιο του εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος» το Κεντρικό Λιμεναρχείο
Χαλκίδας πραγματοποίησε την 06-06-2023 καθαρισμό του χερσαίου χώρου στην παραλία μικρές
Ροδιές Χαλκίδας με την συνδρομή του Δήμου Χαλκιδέων και την συμμετοχή σαράντα τριών (43)
μαθητών της Α΄ και Β΄ τάξης, μετά συνοδών δασκάλων, του 22 ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας,
κατόπιν συνεννόησης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Κατά τη διάρκεια της δράσης,
συλλέχτηκαν ανακυκλώσιμα αντικείμενα από την παραλία, τα οποία με μέριμνα του Δήμου
Χαλκιδέων μετεφέρθηκαν σε ειδικούς χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων.
Στόχος, όπως επισημάνθηκε από όλες τις πλευρές, είναι η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας
και των νέων σε θέματα Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και η προβολή της αξίας του
εθελοντισμού.
Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας ευχαριστεί, τους μικρούς μαθητές του 22ου Δημοτικού
Σχολείου Χαλκίδας που έλαβαν μέρος στην εθελοντική δράση, καθώς επίσης τον Δήμο Χαλκιδέων, και
την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.