Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας με την παρουσία σχολείων της Εύβοιας διενήργησε καθαρισμό ακτών

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας στο πλαίσιο συντονισμού περιβαλλοντικών δράσεων, έλαβε μέρος από την 09-04-2024 έως και την 12-04-2024 , στην διενέργεια μιας ευρείας κλίμακας υποβρύχιων και παράκτιων καθαρισμών στις περιοχές (Π. Πολιτικών – Ν. Αρτάκης – Αλιβερίου – Ερετρίας – Λευκαντί – Κουρέντι Χαλκίδας) . Εν λόγω καθαρισμοί πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση για την προστασία των υδάτινων οικοσυστημάτων ‘’iSea’’ με την συνδρομή του Δήμου Χαλκιδέων και την παρουσία σχολείων (Δημοτικό Πολιτικών ,2ο – 3ο Δημοτικό Αλιβερίου, Γυμνάσιο Αλιβερίου , 1ο Δημοτικό Ερετρίας , 3ο Δημοτικό Βασιλικού) συνοδεία δασκάλων και καθηγητών , υπό την επίβλεψη της Υπηρεσίας μας.


Κατά τη διάρκεια της δράσης, συλλέχτηκαν ανακυκλώσιμα αντικείμενα από τον βυθό (παλιές ρόδεςπλαστικά-κουτάκια αλουμινίου κ.α.), τα οποία μετεφέρθησαν με μέριμνα των κατά αρμοδιότητας Δήμων, σε ειδικούς χώρους εναπόθεσης απορριμμάτων-ανακυκλώσιμων υλικών .
Στόχος, όπως επισημάνθηκε από όλες τις πλευρές, είναι η ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας σε θέματα Προστασίας του Θαλασσίου Περιβάλλοντος και η ανάπτυξη του αισθήματος του εθελοντισμού. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας θα συνεχίσει να είναι αρωγός σε αντίστοιχες περιβαλλοντικές δράσεις, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς καθώς και εθελοντικές οργανώσεις.