Η ΔΗΚΑΔΙΜΕ στο πλευρό των “αδύναμων”συμπολιτών κατα διάρκεια του χιονιά

Η ΔΗΚΑΔΗΜΕ του Δήμου Δρφύων- Μεσσαπίων στις δύσκολες συγκυρίες του χιονιά, που έπληξε και τον δικό μας Δήμο, στάθηκε στο πλευρό των ανθρώπων και φοιτητών, που δεν είχαν θέρμανση και σίτιση και τους παρείχε θερμαινόμενη στέγη και φαγητό σε όσους είχαν ανάγκη, σε δομές όπως π. χ. τα ΚΑΠΗ. Σε αυτό το έργο βοήθησαν πάρα πολύ εθελοντές, το τοπικό συμβούλιο Ψαχνών και αρκετοί χορηγοί.