Αναβάθμιση υπηρεσιών του Νοσοκομείου Χαλκίδας

«Η Διοίκηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου μετά απο το πολυετές αίτημα του Αναισθησιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου προέβει σε μια σημαντική αναβάθμιση των υπηρεσιών του Τμήματος με την αγορά Υπερήχου για την περιοχική Αναισθησία καθοδηγούμενη με υπερήχους που είναι ότι πιο σύγχρονο σήμερα σε τεχνολογία και φυσικά αποτελεί το μέλλον της Αναισθησιολογίας. Με την τεχνική αυτή του νέου εξειδικευμένου Υπέρηχου που προμηθευτήκαμε είναι πολύ πιο εύκολο να επιτευχθεί ο στόχος μας που είναι η εφαρμογή της πιο σύγχρονης, ασφαλούς και ποιοτικής αναισθησίας στους ασθενείς μας.»