Πραγματοποιηθηκαν rapid test στα Ψαχνά. 7 θετικά

Πρσγματοποιήθηκαν σήμερα στο Δημαρχείο Ψαχνών Rapi Test. Στο σύνολό τους ήταν 116 εκ των οποίων τα 7 ήταν θετικά