Αρκεί;

Δηλαδή με αυτή την ποσότητα νερού θα υδροδοτήσει τα Ψαχνά ο Ψαθάς? Με θαύμα μπορεί!