Άδεια μονογονεϊκών οικογενειών: Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται τις 6 ή 8 επιπλέον ημέρες αδείας [εγκύκλιος]

Διευκρινιστική εγκύκλιο για την επιπλέον άδεια που δικαιούνται εργαζόμενοι γονείς μονογονεϊκών οικογενειών εξέδωσε το υπουργείο Εργασίας.

Υπενθυμίζεται ότι με το άρθρο 45 του νόμου 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας επισημαίνεται ότι «στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως».

Μετά από ερωτήματα που τέθηκαν στο υπουργείο για την άδεια μονογονεϊκών οικογενειών, με διευκρινιστική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματέως Εργασιακών Σχέσεων, Άννας Στρατινάκη αποσαφηνίζονται τα ακόλουθα:

Δικαιούχοι της εν λόγω άδειας, πέραν των χήρων και των άγαμων γονέων που έχουν την επιμέλεια του τέκνου (όπως προβλέπεται ρητά από τη νομοθετική ρύθμιση) είναι και οι εργαζόμενοι γονείς, ή τρίτα πρόσωπα, που τους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας του προσώπου του τέκνου/παιδιού με δικαστική απόφαση.
Δικαιούχοι της άδειας μονογονεϊκών οικογενειών είναι επίσης και οι γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου τους, με δικαστική απόφαση ή με έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, ή σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης, ή ακύρωσης του γάμου.
Υπενθυμίζεται ότι η ρύθμιση του άρθρου 45 του Ν. 4848/2021 προβλέπει ότι «Στους εργαζόμενους γονείς, κατά την έννοια του άρθρου 33, που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως»

Άδεια μονογονεϊκών οικογενειών -Η εγκύκλιος

Δείτε την εγκύκλιο:

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.iefimerida.gr/sites/default/files/2022-11/%25CE%25A3%25CE%25A7%25CE%2595%25CE%2594%25CE%2599%25CE%259F%2520%25CE%2595%25CE%2593%25CE%259A%25CE%25A5%25CE%259A%25CE%259B%25CE%2599%25CE%259F%25CE%25A5_%2520%25CE%2591%25CE%2594%25CE%2595%25CE%2599%25CE%2591%2520%25CE%259C%25CE%259F%25CE%259D%25CE%259F%25CE%2593%25CE%259F%25CE%259D%25CE%2595%25CE%25A9%25CE%259D.pdf